Begrijpelijke tekst schrijven op B1 niveau

Begrijpelijke tekst schrijven

Een tekst schrijven die iedereen begrijpt, dat klinkt eenvoudig. Toch blijkt dit nog vaak lastiger te zijn dan het lijkt. Want hoe zorg je ervoor dat iedereen de tekst op je website begrijpt? Je wilt natuurlijk voorkomen dat mensen afhaken omdat ze je website niet begrijpen. Om dit te voorkomen is het verstandig om webteksten op B1 taalniveau te schrijven.

Wat is B1-niveau?

B1 taalniveau is eenvoudig Nederlands dat zo’n 80% van de Nederlanders begrijpt. Dit is het officiële taalniveau dat op overheidswebsites gebruikt wordt, zodat ook mensen zonder (hoge) opleiding en laaggeletterden begrijpen wat er op de website staat. Door gebruik te maken van het B1 taalniveau op je website zorg je ervoor dat je een grote(re) doelgroep bereikt.

Schrijf zo eenvoudig mogelijk

Over het algemeen geldt, hoe eenvoudiger je schrijft, hoe meer mensen je tekst begrijpen. Vermijd moeilijke woorden en jargon zoveel mogelijk. Gebruik bijvoorbeeld synoniemen die iedereen kent. Moet je toch iets ingewikkelds uitleggen in de tekst? Gebruik dan duidelijke voorbeelden om iets duidelijk te maken.

Tips voor een het schrijven van een begrijpelijke tekst

1. Gebruik korte zinnen

Voorkom hele lange zinnen in je tekst. Kijk of je een lange zin kan opbreken door een komma te gebruiken. Of splits de zin op in twee kortere zinnen.

Let er wel goed op dat de tekst wel leesbaar moet blijven en je niet alleen hele korte zinnen gebruikt. Allemaal korte zinnen achter elkaar leest namelijk niet lekker. Wissel korte zinnen daarom af met wat langere zinnen.

 

2. Gebruik tussenkopjes

Voorkom te lange stukken tekst. Maak je tekst overzichtelijk door middel van tussenkopjes en maximaal twee alinea’s per tussenkopje. Heb je veel informatie om te vertellen? Breek deze dan op in korte alinea’s en geef elk een tussenkopje.

 

3. Vermijd (onnodig) moeilijke woorden

Gebruik woorden die iedereen kent. Een goed hulpmiddel is om te bedenken of je een bepaald woord in een gesprek ook zou gebruiken. Gebruik je dit woord normaal ook niet? Gebruik deze dan ook niet in je tekst, maar gebruik een synoniem.

Vergeet daarnaast ook niet voor wie je de tekst schrijft. Onthoud goed wie je doelgroep is.

 

4. Schrijf actief en gebruik voorbeelden

Schrijf in een actieve schrijfstijl. Door het onderwerp centraal te stellen, wordt het verhaal sterker en duidelijker voor de meeste lezers. In passieve zinnen ondergaat het onderwerp iets en creëer je een afstand tot de lezer. Passieve zinnen zijn vaak te herkennen aan de woorden ‘zullen’ en ‘worden’.

Schrijf je over een lastig onderwerp? Gebruik dan voorbeelden. Voorbeelden zorgen ervoor dat de tekst voor velen begrijpelijker wordt. Beeldende woorden waar mensen zich iets bij voor kunnen stellen helpen ook om een boodschap duidelijk over te brengen. Let wel op dat je beeldspraak vermijdt. Niet iedereen is bekend met gezegdes en metaforen, vermijd deze dus in je tekst.

 

5. Geef je tekst een duidelijke structuur

Brengt een duidelijke structuur aan in je tekst door middel van een inleiding, duidelijke tussenkopjes met korte alinea’s en een slot. Dit verbetert de begrijpelijkheid van je tekst. Ook mensen die niet de hele tekst lezen, kunnen dankzij de tussenkopjes makkelijk terugvinden waar welke informatie staat.

 

6. Schrijf concreet

Houd de tekst kort en bondig. Vertel wat je wilt vertellen, maar wees concreet. Gebruik woorden die mensen voor zich kunnen ‘zien’ en die specifiek zijn. Schrijf dus bijvoorbeeld niet over ‘eten’, maar zeg concreet ‘rijst’ of ‘chocoladevla’.

 

7. Bied informatie op verschillende manieren aan

Maak naast tekst ook gebruik van beeld. Wanneer informatie op verschillende manieren aan de lezer wordt aangeboden, onthouden ze het vaak beter. Ook zorg je er zo voor dat je een grotere groep mensen bereikt. Mensen die moeite hebben met lezen bereik je bijvoorbeeld ook beter door middel van een video waarin de informatie rustig wordt uitgelegd of door een voorleesknop.

 

Meer weten over toegankelijke websites?

De afgelopen tijd hebben wij gewerkt aan een aantal mooie toegankelijke websites. Wil je je website ook toegankelijker maken voor je doelgroep? We vertellen je graag meer over het toegankelijk maken van je website. Neem contact met ons op!

Neem contact op